Aannamebeleid Begeleiders

Om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen zal elke begeleider binnen de vereniging die in contact komt met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking bij zijn/haar aanstelling de onderstaande stappen doorlopen:

1) Het houden van een kennismakingsgesprek;

2) Het checken van referenties;

3) Het laten aanvragen van een VOG aanvragen en dit elke 3-5 jaar herhalen;

4) De begeleider wordt lid van de bond en als dat niet kan, tekent de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht). Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte;

5) De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels.