Extra Algemene Ledenvergadering 2022

Aan de leden van de B.C. Nijkerk,

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra algemene ledenvergadering op dinsdag 10
mei 2022 om 20:00 in de zaal van sporthal Watergoor aan de Watergoorweg te
Nijkerk. Deze extra algemene ledenvergadering is noodzakelijk om de concept
statuten te bespreken en indien mogelijk in te stemmen.
Je komst zullen wij bijzonder op prijs stellen.
Voor de algemene vergadering is de volgende agenda opgesteld:

  1. Opening
  2. Bespreking concept statuten
  3. Stemming concept statuten
  4. Verkiezing nieuwe continuïteitscommissie 2022
  5. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,
bestuur BC Nijkerk
Teuno Hooijer
Bijlagen: – Concept statuten Badmintonclub Nijkerk