Najaarscompetitie 2016

Het afgelopen seizoen (2015-2016) hebben we voor de 8e keer gelijktijdig met de reguliere senioren- en juniorencompetitie een aparte competitie voor de recreanten kunnen organiseren. De 8e editie van de NJC kon georganiseerd worden dankzij het feit dat 68 teams van 36 verenigingen zich hadden ingeschreven. Ook de komende NJC gaan we weer met vaste speelweken en een vast speelsleutelschema en het gebruik maken van toernooi.nl organiseren.

Het uitgangspunt van de Najaarscompetitie is gelijk aan dat van de Voorjaarscompetitie: het spelen van wedstrijden tegen recreanten van andere verenigingen, waarbij sportiviteit, spelvreugde en gezelligheid voorop staan.

Voor de Najaarscompetitie zullen dan ook dezelfde regels van toepassing zijn als die van de Voorjaarscompetitie. Ook de poule-indeling zal vergelijkbaar zijn: gestreefd wordt naar maximaal 5 teams per poule, waarbij tegen elk ander team uit de poule een thuis- en uitwedstrijd gespeeld zal worden. De wedstrijden zullen plaats vinden in de periode half september t/m half januari ( zie Recreanten NJC 2016 COMPETITIEKALENDER 2016– 2017)

Inschrijving voor de Najaarscompetitie staat alleen open voor recreatieve spelers van Badminton Nederland. Verenigingen in de grensgebieden van de regio Centrum zijn van harte welkom om deel te nemen. Uitgaand van een poule van 5 teams zullen er maximaal 8 wedstrijden gespeeld worden. Spelers die beslist 14 wedstrijden willen spelen moeten wij helaas verwijzen naar de 3e en 4e klasse van de reguliere seniorencompetitie.

Wij willen ook dit jaar proberen om Mannen teams toe te laten, maar dat is sterk afhankelijk van het aantal inschrijvingen en of deze geografisch in te delen zijn in poule(s).

Aanmelden kan tot  uiterlijk 25 mei 2016 bij Piet Peters

Het is niet toegestaan om aan 2 gelijktijdig lopende competities deel te nemen, dus geen deelname aan de gelijktijdig lopende  reguliere regio competitie senioren  en de najaar recreanten competitie.

 

De sterkte klassen zijn:

 

3e/4e / X klasse:hieraan mag iedereen deelnemen die niet hoger dan 3e klasse regio competitie senioren heeft gespeeld. Dus ook de sterkere recreanten die geen reguliere regio competitie senioren hebben gespeeld.

Y klasse:      gemiddelde recreanten

Z klasse:       beginnende recreanten

 

Spelers/ sters die in de lopende competitie en/ of de competitie van het jaar daaraan voorafgaand gespeeld hebben of meer dan 2x ingevallen zijn in de 2e klasse  in de reguliere senioren regio competitie, zijn uitgesloten van deelname aan de recreanten competities.

.

De invalbeurten gelden per seizoen.

 

Dispensatie verzoeken worden alleen in behandeling genomen als er een goede motivering wordt mee gezonden naar de RCW/RCC.

 

Voor een sportieve en gezellige competitie is het voor ons van groot belang om van de competitieleider/ster een juiste sterkte-indeling te ontvangen. Op basis van deze sterkte-indeling kunnen er gelijkwaardige poules gemaakt worden. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met geografische ligging.

 

Indien blijkt dat de opgave van spelers/ sters op te laag niveau heeft plaatsgevonden zullen de door die personen gespeelde wedstrijden verloren worden verklaard.

 

Dispensatieregeling NJC 2016

De mogelijkheid bestaat om een verzoek in te dienen om een mixteam één klasse lager in te delen dan eigenlijk op basis van de sterkte van de sterkste speler zou moeten. Er mag in dat geval echter slechts sprake zijn van 1 speler die een klasse lager zal gaan spelen. Het verzoek om lager ingedeeld te worden moet bij inschrijving van het team op het formulier aangegeven worden, met de daarbij behorende motivatie. De NJC-commissie zal op basis daarvan een beslissing nemen.

 

Voorbeeld

Een team bestaande uit 1 speler met sterkte 4, en 3 spelers met sterkte Y mag een verzoek indienen om in groep Y ingeschreven te worden.

 

Normaal gesproken zou het team uit het hierboven genoemde voorbeeld in groep 3/4/X moeten worden ingeschreven. Afhankelijk van de motivatie bestaat voor de komende NJC de mogelijkheid dat het team in een poule met  Y klasse teams ingedeeld zal worden. Bij de beoordeling van het verzoek en de motivatie zal door de commissie ook rekening gehouden worden met uitslagen van voorafgaande competitie(s).

 

Slotwedstrijden

Voor de slotdag hebben wij zaterdag 3 juni 2017 in onze agenda gereserveerd.

In maart volgend jaar wordt u hier verder over geïnformeerd.

 

Tot slot: Wij zijn op zoek naar een lid voor de Regio Commissie Wedstrijdwezen Recreatieve Competities (RCW-RCC) , die het indelen en plannen ( ook via het computer competitie programma) wil verzorgen en ook wil helpen bij het organiseren van de slotwedstrijden. Mocht u zich geroepen voelen dan kunt u contact opnemen met Tony Kerkhof om de mogelijkheden door te spreken. Of wellicht kent u iemand in uw omgeving voor wie dit iets zou kunnen zijn. Ook dat horen wij graag van u.

Wij rekenen op uw aller medewerking om minimaal weer het zelfde aantal teams voor de NJC 2016 te mogen inschrijven. Nog mooier zou het zijn als we dat aantal zouden overtreffen.

Mede namens de commissieleden, met vriendelijke groeten,

 

Voorzitter en Algemene zaken t.a.v. de Najaarscompetitie:

Tony Kerkhof